M/S GRAND VOYAGER i Tallinn 17/9-2008. Foto Micke Asklander.