M/S GOTHIC WASA i Burnside utanför New Orleans 9/10-1979. © Foto Mats W Meigård.

Även sista resan under Svensk flagg för fartyget.