M/S GOLDEN BRIDGE i Igoumenitsa 3/7-2020. Foto George Koutsoukis.