M/S GIORGIS utanför Pireus 29/3-2007. © Foto Georges Koutsoukis.