S/S GERTRUD BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.