S/S FRODE. Foto genom Klubb Maritim Västra Kretsen, Lennart Falleth samling.