M/S FORSAND i Stavanger 27/7-2003. © Foto Søren Lund Hviid.