M/S FINNPARTNER på Fayard, juni 2023. © Foto Peter Therkildsen.