M/S FINNHANSA.

Byggd 1966 av Oy Wärtsilä Ab, Helsingfors, Finland.

Varvsnummer. 377.

Dimensioner. 134,40 x 20,10 x 5,70 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 7481/ 3496/ 2510.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt/ Dwt. 9491/ 4920/ 2002.

Efter ombyggnad. GT/ NT/ DWT. 10487/ 4600/ 2002.

Maskineri. Två Wärtsilä-Sulzer 8RD56 dieslar.

Effekt. 10300 kW.

Knop. 20,0.

Passagerare. 1424.

Efter ombyggnad. 1057.

Efter ombyggnad. 853.

Hyttplatser. 350.

Efter ombyggnad. 875.

Efter ombyggnad. 905.

Efter ombyggnad. 853.

Bilar. 308.

Efter ombyggnad. 95.

Efter ombyggnad. 0.

IMO. 6509371.

Systerfartyg. FINNPARTNER. PRINS HAMLET. BOHÈME.

1963 11 19. Beställd för leverans i mars 1965. Kontraktspris SEK 35 milj.

1964 02 28. Kölsträckt.

1964 12 01. Sjösatt och döpt av Fru Sylvi Kekkonen.

1965 03 18. Bröt det ut brand på fartyget som startade i förskeppet och spred sig snabbt. Samtliga brandstationer i Helsingfors skickade bilar och brandmän till varvet. Sex man var instängda i fören och räddades genom att man svetsade upp en öppning i fartygssidan. Branden härjade i sju timmar. Två brandmän skadades i släckningsarbetet och fick föras till sjukhus. Branden försenade leveransen som var planerad till 15 juni 1965. Rederiet chartrar som ersättning in den israeliska färjan NILI under sommaren 1965.

1965 06 28. Tas FINNHANSA åter upp i torrdockan för reparationer. Skadorna av branden är störst föröver på bildäck.

1965 12 16. Återigen brand ombord, men släcktes av varvets personal innan brandkåren anlänt.

Levererades 28 mars 1966 till Merivienti Oy, Helsingfors, Finland. Överlåtelsen började med avfärd från varvet kl. 14.00. Kl. 14.30 samlades alla på däck där flaggskiftet skedde. Kl. 14.45 serverades champagne. Kl. 16.00 var det debarkering i Södra Hamnen. Aktre delen av bildäcket förstärkt så att man där kan transportera tunga fordon som traktorer och grävmaskiner. Det finns även fyra lastrum för containers under bildäcket. Som första fartyg på Östersjön har hon på akterdäck fått en simbassäng.

1966 03 31. Jungfrutur Helsingfors - Karlskrona - Nynäshamn - Lübeck - Helsingfors.

1966 04 03. Första ankomsten till Lübeck. 

1966 04 04. Insatt i Finnlines trafik mellan Helsingfors - Nynäshamn - Karlskrona - Lübeck. Från 1969 angjordes inte Karlskrona och under sommaren gick man via Gotland. Ovan bildäcket förut var den kvinnliga besättningens hytter. Området fick snabbt smeknamnet ”Haremet”. Där hade även pursen en litet rum, där utdelning av förskott skedde. Det var inte ovanligt att pursern när det var dags att dela ut förskott ropade ut i fartygets högtalarsystem ”Ni som är i behov, bege er genast till haremet”.

1966 05 25. Inviger Sumparns nya färjeläge i Helsingfors.

1966 09 15. Övergår till vinterturlista och även Köpenhamn trafikeras.

1966 10 13. Pga. övertidskonflikt blir hon liggandes i Helsingfors.

1966 11 11. Anländer Karlskrona med Finnlines 100 000:e passagerare.

1967. Under vårdockning installerades det ett kylmaskineri som klarar att hålla 10 grader i lastutrymmena även sommartid.

1967 05 19 - 09 17. Finnhansa och Finnpartner går på ett rullande schema. Söndagar går turen från Helsingfors via Nynäshamn - Karlskrona - Köpenhamn till Lübeck. På onsdagar går turen från Helsingfors via Rönne och Slite till Lübeck. Fredagsturen går via Slite till Lübeck. Turerna åter från Lübeck går samma dagar via samma mellanhamnar.

1967. Under sommaren gjorde fartyget weekendresor mellan antingen Lübeck - Rönne eller Helsingfors - Sandhamn.

1967 07 20. Räddade fyra DDR-flyktingar från en segelbåt 55 km utanför Rostock.

1967 09 21 - 1968 04 30. Finnhansa och Finnpartner går på ett rullande schema. Måndagar går turen från Helsingfors via Nynäshamn - Köpenhamn till Lübeck. På torsdagar går turen från Helsingfors via Nynäshamn och Karlskrona till Lübeck. Lördagsturen går via Nynäshamn till Lübeck. Turerna åter från Lübeck går samma dagar via samma mellanhamnar.

1968 05 03 - 1968 05 31. Finnhansa och Finnpartner går på ett rullande schema. Måndagar går turen från Helsingfors via Nynäshamn - Köpenhamn till Lübeck. På onsdagar går turen från Helsingfors via Karlskrona till Lübeck. Fredagsturen går via Köpenhamn till Lübeck. Turerna åter från Lübeck går på måndagar via Karlskrona, på onsdag via Köpenhamn och Nynäshamn, samt på fredagarna direkt till Helsingfors.

1968 06 03 - 1968 08 31. Måndagar går turen från Helsingfors via Nynäshamn - Köpenhamn till Lübeck. På onsdagar går turen från Helsingfors via Slite - Rönne till Lübeck. Fredagsturen går via Slite - Köpenhamn till Lübeck. Turerna åter från Lübeck går på måndagar via Slite - Rönne, på onsdag via Köpenhamn och Nynäshamn, samt på fredagarna via Slite till Helsingfors.

1968 09 02 - 1968 09 30. Finnhansa och Finnpartner går på ett rullande schema. Måndagar går turen från Helsingfors via Nynäshamn - Köpenhamn till Lübeck. På onsdagar går turen från Helsingfors via Karlskrona till Lübeck. Fredagsturen går via Köpenhamn till Lübeck. Turerna åter från Lübeck går på måndagar via Karlskrona, på onsdag via Köpenhamn och Nynäshamn, samt på fredagarna direkt till Helsingfors.

1969 02. Startar samarbete mellan FÅA och Finnlines på tysklandrutten, som även fortsatte efter att Finnjet levererats 1977. Marknadsförs som ”Östersjöfartygen”. Man flyttar från Lübeck till Travemünde.

1969 03 06. Sjukdomsfall ombord. Patienten hämtas med helikopter till Helsingfors.

1969 05 20. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1969 06 14. Insatt Helsingfors - Slite - Rönne - Travemünde. Under sommaren ingen trafik till Nynäshamn.

1969 08 31. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1970 03 24. Sjukfall ombord. Helikopter hämtar blodplasma åt patienten, men pga. dåligt väder fås det till fartyget först nästa dag med hjälp av en lotsbåt från Porkkala.

1970 06 03. Under sommaren insatt Helsingfors - Slite - Rönne - Travemünde.

1970 08 31. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1970 12 31. Såld till Enso-Gutzeit Oy, Helsingfors, Finland. Efter att Merivienti Oy fusionerats med moderbolaget.

1971. Under sommaren insatt Helsingfors - Slite - Rönne - Travemünde.

1971 09 15 - 1972 05 15. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1972 03 01 - 1972 04 27. Ombyggd vid Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel, Tyskland. 226 nya hyttplatser tillkommer på bekostnad av allmänna passagerarutrymme.

1972 05 01 - 1972 05 31. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1972 06 02 - 1972 08 28. Insatt Helsingfors - Slite - Rönne - Travemünde.

1972 08 30 - 1973 05 15. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1972 09 22 - 1972 12 31. Gör under hösten 11 kryssningar till Sovjethamnar mellan tysklandsresorna.

1973 04. Dockning på Valmets varv i Helsingfors. Restaurangdäcket förnyas. Poolen slopas till förmån för frisörsavdelning. Hon blir även det första finska fartyget med satellitnavigation.

1973 04 30. Kryssning Helsingfors - Sandhamn - Helsingfors.

1973 04 30 - 1973 05 20. Gör fyra 25 timmarskryssningar Helsingfors – Tallinn.

1973 05 30 - 1973 08 30. Insatt Helsingfors - Slite - Rönne - Travemünde.

1973 09 01. Insatt Helsingfors – Nynäshamn – Travemünde.

1973 09 02 - 1973 11 16. Gör mellan tysklandsturerna fem 25 timmarskryssningar Helsingfors - Tallinn.

1974 04 10 - 1974 04 28. Ur trafik för dockning.

1974 04 28 -  1974 05 29. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1974 05 29 -  1974 08 31. Insatt Helsingfors - Slite - Rönne - Travemünde.

1974 09 01 - 1975 05 27. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde.

1974. Under hösten tio kryssningar från Helsingfors till Leningrad, Riga och Tallinn mellan tysklandsturerna.

1975. Under våren 11 kryssningar från Helsingfors till Leningrad, Riga och Tallinn mellan tysklandsturerna.

1976 06 01 - 1976 08 31. Insatt Helsingfors - Slite - Travemünde. Under sommaren ingen trafik till Nynäshamn.

1976 06 12 - 1976 08 21. Gör istället för att ligga i Travemünde sex dagskryssningar till Rönne.

1976 09 01 - 1977 04 30. Insatt Helsingfors - Nynäshamn - Travemünde. Gör varannan vecka också en dagskryssning på fredagarna mellan Travemünde - Nyborg - Travemünde, istället för att ligga still i Travemünde.

1977 01 05. I svår sjögång och 22 m/s vindstyrka förlorar FINNHANSA sin bogport ca 4 sjömil utanför Gråhara. Full back slogs och man återvänder till Helsingfors.

1977 05 09. Meddelas att FINNHANSA skall dras ur trafik. Samtidigt meddelas att man ställer in planerade kryssningar under sommaren pga. få bokningar vilket tros bero på en sjömansstrejken. Planer var att göra sju Rigakryssningar, fyra till Leningrad och en i veckan till Tallinn.

1977 05 - 1977 09. Utchartrad till PZB (Polferries).  Insatt mellan Helsingfors - Gdansk Finska sjömansfacket kräver att det ska vara finsk personal ombord, då fartyget är finskflaggat.

1977 09 03. Passagerare faller överbord strax utanför Hoburgen, Gotland. Omkommer.

1977 09 07. Friställs personalen.

1977 09 13. Såld till Birka Line Ab, Mariehamn, Finland för FIM 33 miljoner för leverans 1978. Birka tittade samtidigt på systerfartyget SVEABORG som också var till salu och man hade option på att köpa. Birka Line spelade ut försäljarna mot varandra.

1977 09 14. Upplagd utanpå FINLANDIA vid Sandviken i Helsingfors.

1978 01 09. Levererad till Birka Line Ab, Mariehamn. Omdöpt till PRINSESSAN.

1978 01 17. Cocktailparty och visning av fartyget i Västerhamnen i Mariehamn.

1978 01 18. Avgick mot Stockholm där det blev pressvisning och en premiärresa för inbjudna.

1978 01 19. Insatt i Ålands Linjen trafik mellan Stockholm - Mariehamn. Sex kryssningar/vecka. Birka Line hade även planer på att förlänga linjen till Åbo.

1978 12 16. Svensk passagerare försvann från fartyget på resa mellan Stockholm - Mariehamn.

1980 03 05 - 1980 04 22. Ombyggd vid Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Hamburg, Tyskland. Får 76 nya hytter med 268 nya hyttplatser tillbyggt på övre bildäck och har därefter 341 hytter med 905 bäddar, samt fem nya konferensutrymmen på 9:e däck bakom bryggan samtidigt fördubblades storleken på danssalongen.

1980 04. Åter i trafik.

1982 11 07. Brand i fartygets värmecentral när hon ligger i Mariehamn, släcks på ca. 2 timmar. Avgår till Stockholm något försenad.

1983 01 03. Under vinteruppehållet i Mariehamn upptäcktes skador på babord huvudmaskins avgasturbin.

1983 02 07. Vid kolvhalning under vinteruppehållet i Mariehamn upptäcktes sprickor i cylinderlocken på styrbords huvudmaskin.

1984 04 29. Skador på inredningen förorsakade av läckande vattenrör.

1985 04 08. Vid dockning på Finnboda varv konstaterades skador på slingerkölen efter en hård isvinter.

1986 04 26. Upplagd i Svibyviken i Mariehamn, samt satt till försäljning.

1986 06 11. Meddelar Birka Line att Prinsessan är såld till ett amerikanskt bolag för kryssningstrafik i Karibien, men affären slutfördes aldrig.

1987 04 20. Lämnade Mariehamn och gick till varvet i Oskarshamn.

1987 04 24. Såld till Inter Orient Navigation Co Ltd, Limassol, Cypern för USD 4 milj. Omdöpt till PRINCESA MARISSA i Oskarshamn.

1987 05 15. Anländer till Pireus. Fick innan trafikstart AC tillbyggd och 180 flygplansfåtöljer sattes in. 

1987 06. Insatt för Louis Cruises Lines på 3 – 4 dagars kryssningar från Limassol till Haifa/Port Said/Rhodos-Tinos- Pireus.

1990. Registrerad för Princesa Marissa Co, Ltd, Limassol, Cypern.

2005 06 - 2005 09. Insatt mellan Pireus - Rhodos - Limassol

2005 09. Upplagd i Limassol.

2006 03. Upplagd i Drapetsona.

2006 06 19 - 2006 09 11. Insatt mellan Pireus - Rhodos - Limassol.

2006 07. Utchartrad till Kanadensiska myndigheter för att evakuera medborgare från Libanon, gjorde en tur till Tyr och tillbaka till Larnaca.

2007. På hösten, upplagd.

2008 04. Såld till Indiska upphuggare.  

2008 05. Omdöpt till PRINCE. Satt under Georgisk flagg, hemmahamn Batumi för sin sista resa till Alang, Indien.

2008 06 16. Kördes upp på stranden i Alang, Indien.

M/S FINNHANSA.

M/S PRINSESSAN.

M/S PRINCESA MARISSA.

Ombord.

Tillbaka till Finnlines.

Tillbaka till Ålandslinjen.

Tillbaka till Louis Cruise Line.

© 2021 faktaomfartyg.

Tack till Olav K för uppdaterad text.