M/S FINNFOREST i Naples 7/10-2010. Foto Stefano Guarino.