M/S FINLANDIA.

Byggd 1967 av Oy Wärtsilä Ab, Helsingfors, Finland.

Varvsnummer. 383.

Dimensioner. 153,00 x 20,00 x 5,60 m.

Efter ombyggnad. 156,70 x 20,00 x 5,70 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 8583/ 4383/ 1715.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt/ Dwt. 10311/ 5597/ 1715.

Maskineri. Fyra Wärtsilä-Sulzer 9ZH 40/48 dieslar.

Effekt. 12060 kW.

Knop. 22,0.

Passagerare. 1000.

Efter ombyggnad. 509.

Efter ombyggnad. 515.

Hyttplatser. 647.

Efter ombyggnad. 576.

Efter ombyggnad. 515.

Bilar. 321.

Efter ombyggnad. 0.

Långtradare.36.

Efter ombyggnad. 0.

IMO. 6622458.

1965 04 08. Beställd.

1966 08 25. Sjösatt och döpt av Fru Louise Ehnrooth.

1967 04 02. På provtur.

1967 04 08. Ankom till Wärtsiläs Åbovarv för torrdockning och bl.a. få bogpropellrar installerade. Vid ankomsten in till Åbo under bogsering så hälsades hon välkommen av SVEA JARL och BORE III.

Levererades 10 maj 1967 till Finska Ångfartygs Ab (FÅA), Helsingfors, Finland. Var vid leveransen den största färjan på Östersjön. Avgick från Wärtsiläs Helsingforsvarv på leveransprovtur kl. 13.00 med bl.a. president Urho Kekkonen ombord. Hård vind och dimma höll de 500 gästerna inomhus, många befann sig på bryggan. När varvets befälhavare skulle ta fartyget in genom Gustavssvärd kom man väldigt nära klipporna vid Sveaborg och man avbröt infarten. Man hade dessförinnan även varit nära att kollidera med en Borgåskuta, som man passeradepå 10 meters avstånd i dimman. Istället skedde flaggskiftet kl. 14.00 utanför Gråhara. Där samlades man i skorstensverandan på kaptensdäck för att bese flaggskiftet. Ett antal trumpetare skulle spela fanfar, men den blev inte av mästarklass, då de var tvungna att hålla i sina mössor med den ena handen. Finlandias ordinarie kapten tömde efter flaggskiftet bryggan på obehöriga och kl. 15.30 anlände fartyget till Södra hamnen.  

1967 05 13. Uppvisning av fartyget för allmänheten kl. 16.00 - 19.00 i Helsingfors. Därefter gick fartyget på en uppvisningsresa till Köpenhamn, Hamburg och i Travemünde för första gången den 20/5.

1967 05 25. Insatt mellan Helsingfors - Köpenhamn - Travemünde. Hela sträckan tog 41 h och marknadsfördes som ”Finlandia-Linja”. Hon ersatte tre gamla ångare ARIADNE, SILJA II och WELLAMO i trafiken. FINLANDIA var det första fartyget där man använde s.k. mafi vagnar. Färjan hade även biograf och swimmingpool. Hon var bland de första färjorna som hade dubbla bogpropellrar.

1967 05 27. Ankom till Köpenhamn kl. 06.00, avgick igen kl. 10.00 och ankom till Travemünde kl. 18.00. Fem timmar senare påbörjades återresan.

1967 05 28. Ankom till Köpenhamn kl. 07.00 och fortsatte fyra timmar senare mot Helsingfors.

1967 05 29. Första rundresan fullbordades när hon anlände till Helsingfors kl. 15.00.

1968 01 23. Fartyget kolliderar med västtyska lastfartyget BROOK i Gustavsvärd. BROOK skadas, FINLANDIA i det närmaste oskadad.

1968 04 16. Dockad under två veckor.

1968 06 27. Räddar två danskar från en brinnande motorbåt, 3 nm från Stevns. Enligt de räddade hade ett tiotal fartyg ignorerat deras signaler samt det att båten stod klart i lågor!

1968 11 05. Tar med en natursten och 1 000 finska björkar som ska planteras i en park i Köpenhamn som får namnet Finlandia Lunden.

1968 12 02. Första fartyg att dockas i Valmets nya 12.000 tons docka vid Skatudden, Helsingfors.

1969 02. Startar FÅA och FINNLINES samarbete på Tysklandsrutten. Samseglation marknadsförs som "Östersjöfartyget".

1969 02 16. Dockad under två veckor.

1969 03. Insatt i trafik med avgångar från Helsingfors kl. 22.00, uppehåll i Köpenhamn två dagar senare kl. 07.00 - 09.30, innan ankomsten till Travemünde kl. 18.00. Gick åter fyra timmar senare och var i Köpenhamn följande morgon kl. 09.00-12.00 och i Helsingfors följande dag kl. 17.00, fem timmar innan nästa resa påbörjas.

1970 05 31. Brand i maskinrummet på Finska viken, släckt av besättningen.

1970 03 24. Sjukdomsfall ombord. Patient hämtas med helikopter från Finlandia utanför Gotland. Patienten förs till Visby.

1970 06 08. Får brand i maskinrum på förmiddagen när fartyget kommer in i Finska viken med 600 passagerare ombord. Ett ångrör i maskinrummet som brast och orsakade rökutveckling. Släcktes av besättningen. Driver ca. 3 timmar innan man sätter igång två av maskinerna. Hon går med 10 knops fart från Bengtskär och ankommer fem timmar försenat kl. 20.00 till Helsingfors, åtföljd av räddningsfartyget Protector och bogserbåten Primus. På kajen väntade under flera timmar en delegation som skulle ta emot 150 amerikafinnar som skulle till det gamla hemlandet.

1971 02 17. Dockning och reparationer på Eriksbergs varv, Göteborg. Försätts ej i blockad, trots en pågående metallstrejk i Finland.

1971 11 01. Dockad.

1972 02 14 - 1972 02 29. Dockad och fick då fenstabilisatorer inmonterade.

1972 04 03. FINLANDIA i svår storm utanför Dagö fyr. Tankbil på bildäck välter, krossar fyra personbilar.

1972 11 19 - 1972 11 21. En tur mellan Helsingfors - Stockholm (Chartrad av Silja Line?).

1972 11 11. Dockad i en vecka.

1974 02 06 - 1974 03 20. Dockas och ombyggs. Bl.a. installeras fenstabilisatorer. Åter i trafik i slutet av mars, under tiden ersatt av IILMATAR.

1974 05 06. Fartyget avgick kl. 11.00 från Köpenhamn med 470 passagerare och mötte hårt väder med en vind på 20–22 m/s. Farten drogs ned till 13 knop och slingerskott delades ut till passagerare med överkojer. När fartyget kl. 17.40 befann sig 8,5 distansminuter norr om Bornholm slog ett kraftigt överbrytande sjö över fören. Gösstången vek sig, trosslådan på backen splittrades och poophuset bucklades. Därefter slog sjön in två nödutgångsrutor på röksalongen. Det orsakade skador på takrampen, möblemanget, mattan och på musikinstrument. Av de 6 personer som befann sig i baren fick några mindre skärsår av splitter. Baren fylldes med vatten till knähöjd och den stängdes. Fönstren tätades med fanerskivor. Även till matsalen hade det runnit in vatten och när middagen serverades något senare uppmanades gästerna att ha vattentäta skor på sig. Fartyget anlände den 7/5 till Helsingfors 1 timme och 40 minuter försenat.

1974 10 11 - 1974 10 12. Destinationslös 24 h kryssning från Helsingfors.

1975 02 01 - 1975 02 15. Dockad.

1975 06 16. Såld till Enso-Gutzeit Oy, Helsingfors, Finland. Det p.g.a. ett samarbetsavtal mellan Finnlines och FÅA, där Finnlines tar över ansvaret för passagerarfärjorna och FÅA tar hand om fraktfärjorna. Samtidigt som Finnlines tog över FINLANDIA, så tog FÅA över FINNCARRIER och döpte om henne till POLARIS i Lübeck. Kl. 17.00 skedde under en liten ceremoni ombord på FINLANDIA i Helsingfors ett flaggskifte. Under det sex timmar långa hamnuppehållet hann även skorstenen målas om i Finnlines färger. Fortsatte samma trafik även för Finnlines mellan Helsingfors - Köpenhamn - Travemünde

1975 07 01. Brand i kabyssen då FINLANDIA är i Travemünde. Kabyssen, Telegrafistens hytt samt befälmässen skadas. Repareras i Kiel.

1975 09 01 - 1975 12 31. 5-6 avgångar i månaden Helsingfors - Köpenhamn - Travemünde.

1975 09 13. FINLANDIA sydväst om Gedser räddar 7 personer från den sjunkande tyska fritidsbåt Jan II.

1975 09 30. Räddar 2 östtyska flyktingbröder 21 och 23 år gamla från en vattenfylld gummibåt som drivit i 20 timmar söder om Gedser. Tar dem till Travemünde.

1976 01 09 - 1976 04 30. Gör sju 24 h kryssningar Travemünde - Köpenhamn - Travemünde, mellan de ordinarie turerna.

1977 05 - 1977 08.  Utchartrad till Saga linjen. Insatt mellan Helsingborg - Malmö - Travemünde.

1977 05 08 - 1977 08 31. Insatt mellan Helsingfors - Köpenhamn. Från den 30/5 även via Slite.

1977 08 17. Personalen sägs upp eftersom FINLANDIA blir överflödig p.g.a. FINNJET leverans.

1977 09 01. Upplagd vid Sandvikskajen i Helsingfors, efter att trafiken Helsingfors - Köpenhamn avslutats.

1977 11 02. Insatt som lastfärja för Oy Finncarriers mellan Helsingfors - Köpenhamn - Lübeck under sju veckor.

1978 04 14. Meddelas det att till hösten ska fartyget genomgå en större ombyggnad till ett kryssningsfartyg.

1978 05 05. Kryssning Helsingfors - Tallinn - Helsingfors. 25 h Tallinnkryssningarna gjordes även 12/5 och 2/6. Destinationslösa 24 h kryssningar gjordes 27/5, 7/7, 8/7 och 18/8.

1978 05 08 - 1978 08 31. Insatt mellan Helsingfors - Köpenhamn. Från den 29/5 även via Slite. I augusti även turer till Travemünde, efter att Finnjet fått maskinproblem.

1978 06 09 - 1978 08 25. Gjorde även 6 st. kryssningar Helsingfors - Riga - Helsingfors och fyra kryssningar Helsingfors - Slite - Helsingfors.

1978 08 30. Sista avgången från Travemünde till Helsingfors.

1978 08 31. Ankom till Helsingfors kl. 24.00. Hade då med sig 731 av Finnjets passagerare, eftersom Finnjet drabbats av maskinproblem.

1978 09 04. Ankom till Åbo.

1978 09 05 - 1979 01 03. Ombyggd till kryssningsfartyg vid Wärtsiläs Åbo-varv. Pris 24 miljoner innefattar uppfräschning av hytter, ersättande av plattformsbildäcket med nya hytter. På nedre bildäck byggdes halva om till idrottsutrymmen. Ombyggnad av skorstenen, samt "blindskorstenen" togs bort, bogporten svetsades igen, samt anpassning till kryssningstrafik. Hon har efter ombyggnaden 237 hytter, med plats för 698 passagerare i kryssningsfart och 290 hytter för 889 passagerare i reguljärtrafik.

1978 09 26. Omdöpt till FINNSTAR. Man brände bort de gamla namnets instansade bokstäver som FINLANDIA hade.

1979 01 03. Anlände till Helsingfors efter ombyggnaden.

1979 01 08. Avgick från Helsingfors på en 11 dagar lång kryssning mot Las Palmas. Strandhugg gjordes i Köpenhamn, Bremerhaven, Amsterdam, Southampton, Lissabon och Casablanca. 

1979 01. Insatt på kryssningar i Finnlines regi från Las Palmas till Medelhavet eller Afrikas västkust.

1979 01 20. Första 14 dagars kryssningen från Las Palmas - Banjul - Abidjan - Freetown - Dakar - Las Palmas.

1979 02 03 - 1979 03 17. Veckokryssningar Las Palmas - Banjul - Dakar - Las Palmas.

1979 03 10. Kryssning mellan Las Palm as - Casablanca - Funchal - Arrecife - Las Palmas.

1979 03 24. Kryssning mellan Las Palm as - Casablanca - Funchal - Arrecife - Las Palmas.

1979 03 30. Kryssning Las Palmas - Casablanca - Gibraltar - Palma de Mallorca - Genua.

1979 04 07 - 1979 06 25. Utchartrad till Hapag-Lloyd Tours. Kryssningar på Medelhavet.

1979 05 05. Kryssning Genua - Barcelona - Motrili - Malaga - Tanger - Casablanca - Lissabon - Amsterdam. Därefter och längs norska kusten för Hapag-Lloyd Tours.

1979 06 30. Ankom till Kotka med 450 gäster från stadens vänort Lübeck. FINNSTAR gick sedan till Helsingfors.

1979 07 02 - 1979 08 24. Måndag - fredag, trafik mellan Helsingfors - Slite - Köpenhamn - Slite - Helsingfors. Under helgen kryssningar Helsingfors till Leningrad/ Slite/ Tallinn.

1979 09 15 - 1979 10 06. Utchartrad till Hapag-Lloyd Tours för kryssning på Medelhavet.

1979 10 05 - 1979 10 16. Kryssning på 12 dagar Genua - Alexandria - Port Said - Ashdod - Haifa - Pireus - Dubrovnik - Venedig.

1979 10 16 - 1979 10 27. Tolv dagars kryssning Venedig - Pireus - Mykonos - Isatanbul - Kusadasi - Civitavecchia - Genua

1979 10 27 -  1979 11 03. Sjudagars kryssning från Genua till Barcelona, Gibraltar, Casablanca, Arrecife och till Las Palmas.

1979 11 10 - 1979 12 01. En tre veckor lång kryssning från Las Palmas till Banjul, Monrovia, Abidjan, Doula, Lomé, Freetown, Dakar och tillbaka till Las Palmas. Det var den 19/11 på denna kryssning som hon blev första finska kryssningsfartyg att passera ekvatorn.

1979 12 01 - 1980 03 08. Insatt på 14 dagars kryssningar Las Palmas - Banjul - Abidjan - Freetown - Dakar - Las Palmas.

1980 03 08. Kryssningar Las Palmas - Casablanca - Funchal - Arrecife - Las Palmas.

1980 03 15. Kryssningar Las Palmas - Casablanca - Funchal - Arrecife - Las Palmas.

1980 03 22  - 1980 03 29. Kryssning Las Palmas - Casablanca - Gibraltar - Palma de Mallorca - Genua.

1980 03 29 - 1980 04 12. Kryssning Genua - Pireus - Alexandria - Haifa - Limassol - Rhodos - Catania - Neapel - Civitavecchia - Genua.

1980 06 25 - 1980 08 04. Insatt på veckoturer Helsingfors - Slite - Travemünde - Köpenhamn - Slite - Helsingfors. Gör däremellan sex kryssningar Helsingfors - Leningrad - Helsingfors

1980 08 20. Meddelas att på grund av den finska sjöfarts-strejken och de nya villkoren som därmed togs fram, blir kryssningstrafiken dyr, och dessutom ökad konkurrens medför att Finnstars kryssningar avslutas.

1980 09 12. Fartygets sista kryssning slutar i Barcelona. Ombord då fanns 220 spanska kryssningsgäster och ett 30-tal finska kryssare.

1980 09 14. Upplagd i Toulon, Frankrike.

1980 12 21. Birka Line är och tittar på fartyget.

1981 05 07. Såld till Loke Shipping Co Ltd. (J Lauritzen och I M Skaugen), Nassau, Bahamas.

1981 05 27. Omdöpt till INNSTAR i Toulon för resa till varvet.

1981 06 04. Övertagen av Loke Shipping Co Ltd., i Toulon. Fyra danska befäl och resten av besättningen från Filippinerna tog henne från Toulon till Aalborg.

1981 08 18. Ankommer Aalborg Værft A/S, Ålborg Danmark för ombyggnad. Hytter byggs om och hon får 101 nya lyxhytter och ett ”penthouse” med 14 sviter. Hon har därefter 509 hyttplatser. Hon förses med bulb. Akterporten svetsas igen och hon får sponsoner i aktern.

1982 04 07. Registrerad som Pearl of Scandinavia.

1982 05 30. Anlände till Hongkong.

1982 06 01. kl. 12.00 officiellt omdöpt till Pearl of Scandinavia. Planen var att krossa en flaska champagne som brukligt är, men ett riktigt dåligt väder medförde att ceremonin med 400 deltagare hölls helt inomhus.  

1982 06 05. Insatt på två veckors kryssningar från Hongkong till Kinas östkust, Singapore, Indonesien, Malaysia och Filippinerna. Tar 509 passagerare och har 217 man i besättningen under norsk befälhavare.

1982 - 1983. Två avsnitt av "Loveboat" spelas in ombord.

1983 09 01. I M Skaugen drog sig ur joint venture bolaget Loke Shipping Co Ltd.

1984. Tillkommer även Japan, Korea och Taiwan som kryssningsdestinationer. Hon gör då 14 dagars kryssningar, där varannan går söderut från Hongkong och varannan norrut. Kryssningar kan påbörjas i Hongkong, Singapore, Kobe och Seoul.

1987 04 06. Rederiet såld till Ocean Cruise Lines Ltd, Nassau, Bahamas. Bakom rederiet ligger schweiziska affärsmän.

1988 01 05. Ankom Sembawang, Singapore för större ombyggnad. Fören fick en ny 3,65 m lång strömlinjeformad sektion och nya skorstenar. Har därefter 488 bäddplatser för passagerare.

1988 02 14. Omdöpt till OCEAN PEARL i Port Kelang av H.R.H. Princess Galyani Vadhana av Thailand.

1988 02 15. Efter en ombyggnad för USD 6,5 milj. levererades fartyget åter till Ocean Cruise Lines Ltd., Nassau, Bahamas.

1990 04. Såld till Croisières Paquet, Nassau, Bahamas. Bakom det rederiet står franska Chargeurs S.A. och Accor S.A.

1992 02. Registrerad för Sodimarit S.A. (Croisières Paquet), Nassau, Bahamas.

1992 02 12. kl. 15.30 bröt en mindre brand ut i maskinrummet, dagen efter avgången från Singapore på en tvåveckors kryssning. Det hände i Bangka Strait öst om Sumatra, där fartyget ankrades. Branden släcktes snabbt och hon bogserades tillbaka till Singapore, efter att passagerarna förts över till Sea Princess som tog dessa till Bali. Ombord fanns 371 passagerare och 232 besättningsmän. Av passagerarna var 251 amerikaner, 37 britter, 25 kanadicker, 24 fransmän och en mindre mängd personer från några andra nationaliteter.

1992 02 15. Åter i Singapore med hjälp av bogserbåtar.

1993 07. Costa Croicere Spa, Genua, Italien tar över ägarrederiet Croisières Paquet.

1994 02 07. Omdöpt till PEARL i Port Kelang, registrerad i Frankrike, hemmahamn Toulon. Kryssningar i Asien.

1995. Costa Croicere beslutat att lägga ner Pearl Cruises och flytta Pearl från Asien till Karibien. Rederiet har blivit utkonkurrerade i Asien och tvingats dumpa priserna till en nivå som inte ger vinst.

1995 09 14. Avgick Singapore mot Italien.

1995 10 18. Anlände till Mariotti Werft, Genua, Italien för ombyggnad.

1995 11 12. Såld till Costa Crociere Spa, Genua, Italien (registrerad för Prestige Cruises N.V., Nassau, Bahamas). Omdöpt till COSTA PLAYA.

1995 11 12. Avgick från Genua mot Puerto Plata, Dominikanska Republiken.

1995 11 28. Sätts in på kryssningar i Karibien och blir första kryssningsfartyget efter kalla kriget som besöker de cubanska hamnarna Santiago de Cuba, Havnanna och Bahia de Nipe. Gör de kommande åren ca 40 kryssningar/år i Karibien.

1998 01. Såld till Mega Wave International Ltd, Hong Kong (satt under Bahama flagg, hemmahamn Nassau). pris USD 14 milj. Omdöpt till ORIENTAL PEARL.

1999 08. Såld till Costa Crociere S.p.A. Nassau, Bahamas. Omdöpt till JOY WAVE.

2000 11 27. Såld till Eurasia International (China), Ltd Partnership, Hong Kong. (registrerad för Pleasure Road Profits Ltd., Nassau, Bahamas). Nassau, Bahamas. Omdöpt till GOLDEN PRINCESS.

2000 11. Insatt som Casino fartyg med utgångshamn Hong Kong.

2009 07 13. Såld till Kinesiska upphuggare.

M/S FINLANDIA.

M/S FINNSTAR.

M/S PEARL OF SCANDINAVIA.

M/S OCEAN PEARL.

M/S GOLDEN PRINCESS.

Tillbaka till FÅA.

Tillbaka till Silja Line.

Tillbaka till Finnlines.

Tillbaka till Saga Linjen.

Tillbaka till Costa Crociere.

© 2021 faktaomfartyg.

Tack Olav K för uppdatering på texten.