M/S FILIPPOS i Drapetsona 29/10-2007. Foto Georges Koutsoukis.