M/S FÄRJA 61/311 CASTELLA i Östanå 2/2-2013. © Foto Micke Asklander.