Falklands rederierna

Rederi Ab Wallen, Rederi Ab Wandia, Ab Falkborg.

Axel Johannesson Falkland grundade i Helsingborg år 1915 sitt första rederi, Rederi AB Wallen, det första fartyget var en ångare med namnet s/s Ida. 

Tio år senare, 1925, grundar han sitt andra rederi, Rederi AB Wandia.

1945 avlider Axel J Falkland och hans son Axel Falkland övertar ledningen i rederierna.

1955 bildas ett bolag vid namn AB Falkborg, i styrelsen satt förutom Axel F, hans bror Yngve Falkland och kontorschefen Gunnar Borgström. 

1958 köps det sista fartyget in till Falklands rederier och 1966 säljs det sista fartyget i flottan.

Under några år (1968-1972) fortsätter Gunnar Borgström rederiverksamheten i form av några partrederier, några mindre gastankfartyg redas av honom.

Under åren 1966-1969 gick ett fartyg under management av Falklands, m/s Jonas Alströmer. Det är oklart om Falklands hade ägarintresse i detta fartyg.

Text och information om fartygen. Lennart Falleth.

S/S Lilly. (1924-1950).

S/S A J Falkland. (1948-1960).

M/S C. A. Falkland. (1954-1959).

S/S Lilly. (1955-1960).

M/S Cecilia Falkland. (1958-1962)

M/S Libra. (1968-1972).

M/S Athina. (1971-1972).

Tillbaka.