Ombord M/S TRANSPARADEN. © Foto Marko Hänninen.

Tillbaka.