Resterna av M/S TRANSGERMANIA bulb, efter grundstöttningen 27 december 1990 som står utanför Forum Marinum i Åbo. © Foto Micke Asklander.

Tillbaka.