Ombord M/S SUPERFAST VIII. © Foto Søren Lund Hviid. 

Namnskylt, däck 10, babord.

Däck 10, babord, vy förut. De stora fönstren närmast på bilden på däck 9 är mässarna och dagrummen.

Korridoren på däck 6 mellan förliga hissen och trappan till baren, bredvid konferensrummen.

Däck 10, förliga (blåa) trappan.

Lyxhytt, däck 10.

Poolavdelningen, däck 10.

Poolavdelningen, däck 10.

Midskeppstrappan, (Röda trappan) däck 7. Detta är alltså trappan vid/i bufférestaurangen.

Standardhytt.

Däck 7, Main lobby, vid blåa trappan. Till vänster syns utgången till däck (babord), bakom gardinen är porten för landgången och direkt till höger nås receptionen.

Däck 7, receptionen. Förut syns casinot och baren.

Däck 7, receptionen.

Däck 7, receptionen, akterut. Till höger lekrummet, till vänster skymtar den öppna dörren till affären.

Däck 7, midskeppsbaren, som samtidigt fungerade som restaurangernas "dryckesstation". Det som syns bakom "väggen" är en del av alacarte restaurangen.

Däck 7, babord, vy föröver. Bilden tagen precis bredvid väggsoffan som syns på föregående bild.

Däck 7, Ala carté restaurangen Oceanos, sett akterut.

Däck 7, Styrbords sida midskepps. Närmast bilden "Drivers Club", därefter mellan de båda väggarna Röda trapphuset, och därefter föröver resten av buffé restaurangen.

däck 7. Buffe sedd akterut. Något ändrad våren 2002.

Buffé, matserveringen. Bilden tydligen tagen då restaurangen stängd, då alla trädörrarna till sittdelen stängda.

däck 7, Drivers Club, akterom buffén.

Däck 7. Blåa trappan, direkt till vänster skymtar receptionens soffor. Vy mot styrbordssidan.

Däck 7. Card room/Library/Games Room. Styrbordssidan.

Däck 7. Styrbordssidan av baren, taget precis bredvid casinot.

Däck 7. Styrbordssidan av baren. På bilden samma dubbla pelare som syns på föregående bild.

Däck 7. Styrborssidan av baren sedd akterut.

Däck 7. Styrbordssidan av baren sedd akterut. På bilden syns "målningen" som skymtar på föregående bild.

Taget i blåa trappan, mitt emellan däck 6 och 7.

Däck 7, styrbordssidan av baren sedd akterut.

Däckskylten i lobbyn på styrbordssidan på däck 7.

Tillbaka.