Ombord M/S STENA SUPERFAST VIII. © foto Micke Asklander.

Nästa.