Bilder från bryggan och maskineriet på M/S STENA JUTLANDICA. © Foto Alexander Felten.

Tillbaka.