Ombord M/S SÖDERTÖRN. © Foto Micke Asklander.

Tillbaka.