Ombord M/S SILJA SERENADE. © Foto Sören Lund Hviid.

© Foto Micke Asklander (resten av bilderna).

Nästa.