Ombord M/S SCANDINAVIA. Foto genom egen samling.

Tillbaka.