M/S SCANDINAVIA under byggnation. Foto genom egen samling.

Tillbaka.