Däcksplan på M/S SARFAQ ITTUK, genom Sören Lund Hviid samling.

Tillbaka.