Reklam för M/S PRINS BERTIL, genom Stefan Svensson samling.

Tillbaka.