Däcksplan M/S PERLA. Från Matt Murtland samling.

Tillbaka.