M/S OLAU HOLLANDIA och M/S OLAU HOLLANDIA i Vlissingen 2/10-1989.  

3/10 avgår M/S OLAU HOLLANDIA till höger i bild till Hamburg för att bli övertagen av Nordström & Thulin. © Foto Arjan van Gelder.

Tillbaka till Olau Hollandia

Tillbaka till Olau Hollandia.