M/S NORRÖNA sjösätts 24/8-2002. © Foto Andreas Wörteler.

M/S NORRÖNA efter sjösättningen 24/8-2002. © Foto Andreas Wörteler.

M/S NORRÖNA under byggnation. © Foto Tim Becker.

M/S NORRÖNA under byggnation. © Foto Tim Becker.

Tillbaka.