Bilder efter kollisionen mellan MOBY FANTASY och NURAGHES. Foto Danielle Firenze.

M/S MOBY FANTASY.

M/S MOBY FANTASY.

M/S NURAGHES.

M/S NURAGHES.

Tillbaka till Moby Fantasy.

Tillbaka till Nuraghes.