Inredningsbilder på M/S KAROLIN. © Foto Jaakko Ahti.

Tillbaka.