M/S ISLE OF INISHMORE straxt före sjösättningen 4/10-1996 på varvet i Holland. © Foto Andreas Wörteler.

M/S ISLE OF INISHMORE. © Foto Christian Eckardt.

M/S ISLE OF INISHMORE. © Foto Andreas Wörteler.

Tillbaka.