S/S HEIMDALL efter grundstötningen 8/9-1929. Foto genom Sami Koskis samling.

Tillbaka.