M/S HABIB gamla motorer vid Öresundsvarvet 2000 © Foto Peter Madsen.

Tillbaka.