Översiktritning på H/S EXPRESSAN. genom Tord Jonsson samling.

Tillbaka.