Inredningsbilder på M/S EUROPAFÄRJAN III. Foto genom Micke Asklanders samling.

Tillbaka.