Ombord M/S COLOR TRAVELLER. Foto Kjell Rasmussen.

Tillbaka.