S/S ÅLANDSFÄRJAN under upphuggning vid Tykö Bruk 10/8-1972. © Foto Erik Hag.

S/S ÅLANDSFÄRJAN under upphuggning vid Tykö Bruk 10/8-1972. © Foto Erik Hag.

Resterna av S/S ÅLANDSFÄRJAN 7/10-1973. © Foto Erik Hag.

Resterna av S/S ÅLANDSFÄRJAN 7/10-1973. © Foto Erik Hag.

Tillbaka.