Ombord M/S Apollo när hon låg upplagd i Mariehamn 4/9-1997. © Foto Marko Hänninen.

Tillbaka.