Skeppsklockan från M/S APOLLO (1970). Finns numera på søfartsmuset i Nakskov. © Foto Jan Vinther Christensen.

Tillbaka.