M/S ANDREAS GAYK ska sjösättas 21 april 1970. Foto genom Jan Philipsen samling.

M/S ANDREAS GAYK har sjösatts 21 april 1970. Foto genom Jan Philipsen samling.

Tillbaka.