Ombord M/S ADLER NORDICA. Foto Jan Philipsen.

 

Tillbaka.