S/S ENGELBREKT passerar Övermo 3/8-2019. © foto Micke Asklander.