S/S ENGELBREKT avgr Leksand 5/8-2017. foto Micke Asklander.