M/S ELLÖSFÄRJAN i Lysekil 1974. © Foto Rickard Sahlsten.