M/S ELLÖSFÄRJAN i Rågårdsvik 1978. © Foto Bjørn Bjørnsen.