M/S ELLEN HUGO STINNES.  Foto A. Duncan, genom Rickard Sahlsten samling.