Elbfähre Glückstadt Wischhafen GmbH & Co. K.G. (Both, Harttermann & Kross OHG, Glückstadt

Grundades 1919 av kapten Ernst Sturm.

1980. Så byte namn till Unterelbe Fährbetrieb Glückstadt-Wischhafen GmbH&Co. KG, Glückstadt.

2020. Såldes rederiet till FRS GmbH Co, Flensburg och rederiet marknadsförs som FRS Elbfärhe.

M/S Ernst Sturm. (1954-1978).

M/S Glückstadt. (1959).

M/S Elbe. (1962-1990).

M/S Wilhelm Kroos. (1971-).

M/S Ernst Sturm. (1979-).

M/S Wischhafen. (1988-).

 

 

Tillbaka.