S/S EDITH. Foto Klubb Maritim Västra kretsen, genom Lennart Falleth samling.