M/S EDDA. © Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.