S/S DOROTEA. Foto genom Tomas Johannesson samlingar, Lennart Falleth samling.